Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020 -logo

Tervetuloa tutustumaan IoTTi-hankkeeseen!

IoTTi-hankkeen päätavoitteena on suomalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen parantamalla IoT-kapasiteettia. Hankkeessa luodaan toimiva IoT-oppimisverkosto ja siihen sisältyvä uudenlainen tarvelähtöinen työelämäkoulutuksen malli.

IoTTi on neljän ammattikorkeakoulun (TAMK, HAMK, OAMK ja SeAMK) yhteinen hanke. Myös yrityksiä otetaan mukaan IoT-oppimisympäristöjen kehittämistyöhön ja työelämäkoulutusten valmisteluun. Hanke toteutetaan 1.3.2017 – 31.8.2019 välisenä aikana ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto ESR.

 

IoT-WORKSHOP  5.9.2017 klo 9 - 13, Tampereen ammattikorkeakoulu

Alustava ohjelma

- Aloituskahvit

- Hankkeen, hankehenkilöstön, yritysten esittely
- Hankkeen tavoitteen esittely
- IoT-alueen verkostomaisen koulutuksen ideointi työryhmissä
- Työryhmien tuotosten purku
- Loppusanat

- Lounastarjoilu

Workshop järjestetään TAMKin tiloissa Kuntokatu 3, 33520 Tampere. Tämä on alustava tiedotus, pienet muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Yhteydenotot ja lisätiedot: TAMK, Erkki Hietalahti, ohjelmistotekniikan lehtori, erkki.hietalahti@tamk.fi, +358 40 769 4824